Witamy

Jeśli macie ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę i potrzebujecie funduszy na jej realizację, to opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w ramach jednego z naborów konkursowych:

Fundacja Umbrella  uruchomiła pilotażowy fundusz dotacyjny finansowany ze środków Gminy Wrocław. Jego celem jest finansowe i merytoryczne wsparcie dla lokalnych działań realizowanych samodzielnie przez mieszkańców Wrocławia.

Najważniejsze informacje

Grupa nieformalna to trzy pełnoletnie osoby, niepowiązane  ze sobą rodzinnie które składają wniosek

Dofinansowanie: min 1000 zł maks. 5000 zł

Społeczny charakter działań– powinno odpowiadać na lokalne potrzeby i być realizowane we współpracy z lokalną społecznością

Tematyka działań:  podtrzymywanie tradycji narodowej, działania dla seniorów, działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych, edukacja, działania dla młodzieży, kultura i sztuka, upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia, turystyka, promocja wolontariatu, działania na rzecz rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Okres realizacji: sierpień- grudzień 2017 r.

Nabory wniosków: Pierwszy nabór na przełomie czerwca i lipca, drugi nabór na przełomie sierpnia i września. Dokładne daty zostaną podane w ogłoszeniu konkursowym.