Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel. 71 359 75 00
mail: biuro@sektor3.wroclaw.pl
strona: www.sektor3.wroclaw.pl
FB: www.facebook.com/CentrumSektor3


Wrocławski inkubator organizacji pozarządowych wspiera powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.
Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe.


Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 jest prowadzone przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella