Dolnośląski Inkubator NGO – Lubań

Organizacja prowadząca: Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”

Adres:
ul. Armii Krajowej 30 (parter, wejście od podwórza)
59-800 Lubań

telefon: 696 256 420 (czynny w godzinach pracy)
facebook: Lokalny-Inkubator-NGO-w-Lubaniu
e-mail: inkubatorngo.luban@gmail.com

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 16:00 – 19:00