Aktywne pierwszaki

Nazwa grupy: Szkolna przygoda
Tytuł projektu: Aktywne pierwszaki
Miejsce realizacji: Kowary 

Projekt skierowany był do kilkudziesięciu uczennic i uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023. Głównym celem projektu była integracja dzieci, wzmocnienie więzi między dziećmi, adaptacja w nowym środowisku. W ramach projektu zorganizowano wycieczki dla uczniów oraz zorganizowano konkursu dla klas 1-3 dotyczący tematyki wspólnego spędzania czasu – dzieci i rodziców, obejmującego najbliższą okolice. Konkurs podzielony był na etapy, każda klasa miała za zadanie przygotowanie prac plastycznych, na wskazane tematy i ich prezentacje. Organizacja konkursu maiała na celu poznanie innych klas i uczniów. Projekt wpłynął pozytywnie na wzmocnienie relacji miedzy dziećmi, ich poczucie bezpieczeństwa w nowym miejscu, a także na świadomość dzieci oraz ich rodziców na możliwość aktywnego spędzania czasu. Wspólne aktywności pozwalają na tworzenie więzi, co w okresie dorastania jest szczególnie ważne.

Chardonnay realizacją pasji i zainteresowań

Nazwa grupy: Chardonnay
Tytuł projektu: Chardonnay realizacją pasji i zainteresowań
Miejsce realizacji: Żmigród

Projekt polegał na wsparciu pracujących kobiet i matek w realizowaniu ich pasji. W ramach projektu zorganizowano wyjazd integracyjny członkiń grupy tanecznej Chardonnay, uszycie strojów, treningi przygotowawcze oraz finałowy występ w Żmigrodzie wraz z poczęstunkiem. Odbiorcami działań projektowych były nie tylko członkinie grupy tanecznej Chardonnay, które pokazały szerszej publiczności efekty swojej pracy, efekty realizacji pasji jaką jest taniec – bez ograniczeń wiekowych. Dodatkowo odbiorcami była również społeczność lokalna, której zaoferowano unikatowe wydarzenie kulturalne. Projekt realizowany był w środowisku lokalnym – w gminie Żmigród.

Wakacyjny piknik integracyjny 

Nazwa grupy: Na rzecz integracji
Tytuł projektu: Wakacyjny piknik integracyjny 
Miejsce realizacji: Krzyżowa

W ramach projektu zorganizowano w czasie wakacji (koniec sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego) festyn dla ponad 00 osób z Gminy Świdnic. Oprócz tradycyjnych form festynu zaproponowano stanowiska edukacyjne i włączające dzieci z Ukrainy do współpracy i zabawy z dziećmi z Polski. Przez kilka godzin trwania festynu chcieliśmy przekonać zarówno dzieci jak i młodzież do nauki języka polskiego (warsztaty językowe przez zabawę dla dzieci i młodzieży) oraz przez organizację warsztatów ekologicznych i przyrodniczych do zainteresowania dzieci i młodzieży naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Dla wszystkich przewidziano poczęstunek. Do realizacji tych zadań zatrudniono odpowiednią kadrę pedagogów i lektorów. Wzmocniło  to więzi i dało odwagę uchodźcom z Ukrainy nawiązać nowe znajomości wśród swoich najbliższych sąsiadów. Odbiorcami projektu były głownie dzieci i młodzież – uchodźcy z Ukrainy, które mieszkają obecnie na terenie Gminy Świdnica i od września kontynuowali naukę w gminnych przedszkolach i szkołach.