Dolnośląski Inkubator NGO w Miliczu 

Organizacja prowadząca: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Adres:
ul. Kopernika 20
(pok. 9 i 207, informacja dot. dyżuru dostępna w recepcji)
56-300 Milicz

telefon/faks: 71 38 41 110

strona internetowa: www.mspdion.org.pl
facebook: www.facebook.com/mspdion
e-mail: dpkd.milicz@mspdion.org.pl

Godziny pracy:
Kontakt z doradcą po indywidualnym umówieniu telefonicznym.