Najważniejsze informacje

Grupa nieformalna to trzy pełnoletnie osoby, niepowiązane  ze sobą rodzinnie które składają wniosek

Dofinansowanie: min 1000 zł maks. 5000 zł

Społeczny charakter działań– powinno odpowiadać na lokalne potrzeby i być realizowane we współpracy z lokalną społecznością

Tematyka działań:  podtrzymywanie tradycji narodowej, działania dla seniorów, działania wspomagające rozwój wspólnot lokalnych, edukacja, działania dla młodzieży, kultura i sztuka, upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia, turystyka, promocja wolontariatu, działania na rzecz rodziny, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Okres realizacji: sierpień- grudzień 2017 r.

Nabory wniosków: Pierwszy nabór na przełomie czerwca i lipca, drugi nabór na przełomie sierpnia i września. Dokładne daty zostaną podane w ogłoszeniu konkursowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *