W skutecznym docieraniu do społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych wspierają nas AMBASADORZY Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

Ambasadorami Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw są Dolnośląskie Inkubatory NGO znajdujące się na terenie całego województwa. Wspierają lokalne społeczności i organizacje pozarządowe oraz Operatorów w realizacji Programu.

Zadania Ambasadorów:
– promocja Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw;
– rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania dotacji;
– edukacja dotycząca skutecznych sposobów angażowania społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych
w działania dla mieszkańców Dolnego Śląska;
– współpraca przy organizacji spotkań animacyjno-szkoleniowych, w tym udostępnienie lokali.

Zapraszamy do kontaktu z Ambasadorami Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji o konkursie.