W skutecznym docieraniu do społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych wspierają nas AMBASADORZY
Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw.

We Wrocławiu:
Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Na terenie Dolnego Śląska:
Dolnośląska Sieć Inkubatorów NGO, które prowadzą organizacje pozarządowe
i wspierają nas w realizacji Programu.

Zadania Ambasadorów:
- promocja Programu;
- rozpowszechnianie informacji o możliwościach uzyskania dotacji;
- edukacja dotycząca skutecznych sposobów angażowania społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych w działania dla mieszkańców Dolnego Śląska;
- współpraca przy organizacji spotkań animacyjno-szkoleniowych,
w tym udostępnienie lokali.

Zapraszamy do kontaktu z Ambasadorami Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw, którzy udzielą Państwu informacji o konkursie.