Dolnośląski Inkubator NGO – Brzeg Dolny

Organizacja prowadząca: Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO

Adres korespondencyjny:
ul. Sportowa 2
56-120 Brzeg Dolny

telefon:  788 033 324 (w godzinach pracy)
strona internetowa: www.propago.org.pl
facebook: www.facebook.com/stowarzyszenie.propago
e-mail: inkubatorngo.brzegdolny@gmail.com

Godziny pracy:
środa – 11.00 – 16.00 (dyżur w świetlicy wiejskiej w Zerkowie, powiat wołowski)
piątek – 11.00 – 16.00 (dyżur w GOPS Wisznia Mała, powiat trzebnicki)
W pozostałe dni – tylko telefonicznie lub mailowo.