Zajęcia edukacyjne „Pies bawi i uczy”

Projekt numer: E/093/2019/II
Młode NGO: FUNDACJA "TERAPEUTA NA 4 ŁAPACH"
Tytuł: Zajęcia edukacyjne "Pies bawi i uczy"
Miejsce: Wrocław

W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia edukacyjne "Pies bawi i uczy" skierowane do dzieci i młodzieży z Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży. Tematem zajęć była : opieka nad psem, zasady bezpiecznego kontaktu z psem, potrzeby psa, metody szkolenia i uczenia psa, formy spędzania czasu wolnego z psem. Zajęcia prowadzone były przez dwie osoby: trenera psów oraz dogoterapeutę. W zajęciach uczestniczył pies terapeutyczny. Dodatkowo w trakcie trwania projektu przeprowadzono konkurs na pracę plastyczną "Mój przyjaciel pies". Uczestnicy zajęć zostali zaproszeni do samodzielnego przygotowania prac plastycznych przedstawiających prawidłową relację właściciela z psem. Zwycięzcy otrzymali drobne upominki rzeczowe. Głównym celem projektu było kształtowanie odpowiedzialnej i życzliwej postawy wobec zwierząt wśród dzieci i młodzieży. W projekcie wzięło udział 59 osób.