Upowszechnianie wiedzy na temat problemu marnowania żywności i metody zapobiegania

Projekt numer: E/100/2019/II
Młode NGO: Stowarzyszenie Oławska Platforma Pomocy
Tytuł projektu: Upowszechnianie wiedzy na temat problemu marnowania żywności i metody zapobiegania
Miejsce: powiat oławski

 

Projekt miał na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat problemu marnowania jedzenia, która przełoży się na praktyczne zachowania takie jak korzystanie z lodówki społecznej, foodsharing w grupach sąsiedzkich i towarzyskich, czy zmiana nawyków zakupowych dotyczących żywności. Rozwijanie w młodzieży szkolnej postaw proekologicznych less-waste, co w rezultacie doprowadzić ma do mniejszej ilości marnowanego jedzenia w tej grupie wiekowej i ukształtuje zachowania młodych ludzi u progu dorosłości. Działania (m.in. organizacja 4 „lekcji”/ spotkań na terenie szkół, w ramach, których zaproszeni goście: prezes Fundacji „Weź Pomóż” oraz Dyrektor Banku Żywności przybliżali problem słuchaczom) skierowane były głównie do uczennic i uczniów szkół podstawowych i średnich powiatu oławskiego. Ponadto nasze stowarzyszenie podjęło współpracę z lokalnymi mediami i wykupiło płatne reklamy oraz prowadziło kampanię w social mediach tak, by temat stał się częścią dyskusji lokalnych. Kulminacyjne dla projektu były "wydarzenia" zapełniania lodówki społecznej, umiejscowionej na dworcu PKS w Oławie, w trakcie których mieszkańcy dzielili się produktami żywnościowymi lub zapobiegali marnowaniu żywności. Ogółem było 466 bezpośrednich odbiorców (uczniowie i uczennice oraz uczestnicy zapełniania lodówki), natomiast pośrednich odbiorców mogło być nawet 10000 osób (odbiorcy reklamy w parsie, jak i reklam w social mediach).