Travel House miejscem spotkań

Projekt numer: E/080/2019/I
Młode NGO: Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
Tytuł: Travel House miejscem spotkań
Miejsce: Wrocław

Travel House to jedyne takie miejsce w Polsce, które przyciąga ludzi z całego świata uwielbiających mieszkać i pracować w colivingach. Oferując im noclegi, zapewniamy gości, że zanurzą się w polską kulturę i poznają inne osoby, które w tym czasie mieszkają w colivingu. Ideą colivingów jest budowanie społeczności. Dlatego, aby taką społeczność budować także w naszym regionie i integrować przybyszy ze sobą, zorganizowaliśmy spotkania networkingowo-integracyjne oraz dwie wycieczki. Były one skierowane do naszych gości, wolontariuszy, partnerów i innych osób, które znają i wspierają na co dzień naszą Fundację. Łącznie z projektu skorzystały 44 osoby.