Taszowskie spotkania z przyrodą i historią

Młode NGO: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Taszowiacy w Taszowie

Tytuł projektu: Taszowskie spotkania z przyrodą i historią

Miejsce realizacji: Taszów, Gmina Lewin Kłodzki

Projekt był realizowany w miejscowości Taszów położonej w gminie Lewin Kłodzki w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych. Głównym celem projektu było podniesienie aktywności społecznej, integracji i poczucia odpowiedzialności za zrównoważony rozwój wsi Taszów i okolic. Przyczyną realizacji projektu był konflikt przebiegający na terenie wsi dotyczący lokalizacji dużej koźlarni w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań oraz mała integracja mieszkańców. Projekt w swoim założeniu poprzez spotkania, warsztaty, opracowanie materiałów o walorach przyrodniczo-kulturowych, pracę z planistami (urbanistami) był skupiony na szerszej dyskusji wokół tematu „jak wieś ma się rozwijać w przyszłości”. Charakter spotkań umożliwił poznawanie się mieszkańców i stworzenie nowych więzi społecznych z wioską.