Zrealizowaliście projekt?
Czas na podsumowania.

Jak poprawić jakość przyszłych działań, unikać błędów?

ZAPRASZAMY NA PLATFORMĘ EWALUACYJNĄ!


SZUKACIE INSPIRACJI?
Przeczytajcie opisy projektów realizowanych przez grupy nieformalne

i samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe w 2018 roku.


EWALUACJA – KROK PO KROKU.
Co to jest ewaluacja i jak ją przeprowadzić?

EWALUACJA to praktyczny proces, którego zadaniem jest określenie,
czy Wasz projekt osiągnął zakładane cele. Możecie ją przeprowadzić nie tylko po zakończeniu i rozliczeniu działań, ale również w trakcie ich trwania.


Dzięki przygotowanym przez nas materiałom nauczcie się jak ulepszać  przyszłe działania i skutecznie planować kolejne projekty
dla
społeczności lokalnych.