OPERATORZY DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU MAŁYCH INICJATYW

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” od wielu lat współpracują prowadząc projekty grantowe.

Inspirują, animują i edukują lokalną społeczność Dolnego Śląska w zakresie pozyskiwania środków, współpracy z lokalnymi władzami, partycypacji społecznej oraz tworzenia i prowadzenia organizacji pozarządowych na terenie województwa dolnośląskiego.Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska – powstała 17 maja 2004 roku we Wrocławiu z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji sektora pozarządowego. Zrzesza ponad 200 organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

Federacja ma na swoim koncie szereg zrealizowanych projektów, w tym dotyczących wsparcia inicjatyw oddolnych społeczności lokalnych (programy grantowe i aktywizacyjne, min. Dolnośląskie Małe Granty) oraz wrocławskich (min. coroczny Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych) i dolnośląskich organizacji pozarządowych (min. coroczny Kongres Obywatelski).


adres: Ul. Kołłątaja 31/1-2
50-004 Wrocław

telefon: 699 858 391
mail: dfmi@maleinicjatywy.pl

strona: www.dfop.org.pl

FB: www.facebook.com/dfop.org


Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” wspiera powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępnia zasoby lokalowe i sprzętowe.

Prowadzi wrocławski inkubator organizacji pozarządowych – Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

adres: ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

telefon: 733 444 172
mail: dfmi@sektor3.wroclaw.pl

strony: www.fundacja-umbrella.org.pl
www.sektor3.wroclaw.pl

FB: www.facebook.com/CentrumSektor3


Od ponad 20 lat Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”  aktywizuje i wzmacnia organizacje pozarządowe. Wyławia liderów, przekonuje, ośmiela do działania w NGO i daje im narzędzia, aby byli skuteczni.

Stowarzyszenie prowadzi Pracownię Projektów Międzykulturowych Zajezdnia oraz Czasoprzestrzeń | Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych.

adres: ul. Henryka Probusa 9/4
50-242 Wrocław

telefon: 798 631 005
mail: maleinicjatywy@tratwa.org

strony: www.tratwa.org

FB: www.facebook.com/TRATWA.org