Ojczyzno ma!

Nazwa organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich „Przyborowianki” w Przyborowie
Tytuł projektu: Ojczyzno ma!

Miejsce Realizacji: Przyborów, Gmina Wińsko

Międzypokoleniowa aktywizacja lokalnej społeczności w działaniach na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Projekt podzielony został na dwie zasadnicze części:

  • przygotowania do obchodów Święta Niepodległości (powstawanie muralu, który w swojej treści nawiązywać będzie do edukacyjno-kulturalnych obchodów święta i wspólne szycie polskiej flagi narodowej);
  • obchody 11 listopada (odsłonięcie muralu, przecięcie wstęgi, wspólne spotkanie przy ognisku i śpiewanie pieśni patriotycznych).

Liczba uczestników projektu: 100 osób.