Leśna ścieżka drogą do dzieci bliskich Naturze

Młode NGO: Fundacja „Twoja Droga”
Tytuł projektu: Leśna ścieżka drogą do dzieci bliskich Naturze
Miejsce realizacji: Łagów, Gmina Zgorzelec

 

Projekt realizowany był w miejscowościach Zgorzelec, Żarska Wieś oraz na wybranych terenach dzikich parków (Park Ujazdowski, tereny zalesione Zalewu Czerwona Woda), a także w Zgorzelcu, w lasach Nadleśnictwa Pieńsk w miejscowości Białogórze lub Gozdanin, oraz innych lokalizacjach. Dla współczesnych dzieci największą przeszkodą w kontakcie z Naturą jest styl życia i „atrakcyjność” innych rozrywek, przeważnie wirtualnych.

Celem projektu było wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w bliskiej więzi z Naturą poprzez pozytywny wpływ kontaktu z Przyrodą na rozwój psychiczny, fizyczny i wychowanie dzieci dzięki pozaformalnej edukacji outdoorowej. Główne działania projektu to:
1. „Zielony Piątek” – warsztaty terenowe dla dzieci w wieku przedszkolnym w postaci trzy godzinnych wyjazdowych warsztatów w Naturze w Terenowej Bazie Pozaformalnej Edukacji Outdoorowej „Leśna Baza w Sadzie ” w Żarskiej Wsi k. Zgorzelca.
2. „Rodzina ku Naturze”– warsztaty terenowe dla rodzin z dziećmi prowadzone przez Leśne Przewodniczki z ukończonym szkoleniem w Pracowni Edukacji Żywej wg innowacyjnego, autorskiego programu dr Mai Głowackiej i dr. Bogdana Ogrodnika, którego jednym z założeń jest budowanie bliskiej, osobistej więzi człowieka z Naturą.
3. Piknik rodzinny na zakończenie i podsumowanie projektu.