Kasztanowa alternatywa

Młoda organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego  „Kasztanowy Dom”
Tytuł projektu: Kasztanowa alternatywa
Miejsce realizacji: Kłobuczyn, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki

Głównym założeniem projektu była rewitalizacja Szuwarowego Zakątka  – tradycyjnego miejsca spacerów, pikników i imprez plenerowych w naszej miejscowości. Cały teren wysprzątano  i wykoszono, zadbano o miejsca do gier plenerowych – boisko do siatkówki plażowej, szachownicę i planszę do chińczyka. Naprawiono i pomalowano  drewniane elementy – stoły, ławki, ogrodzenie. Wymieniono uszkodzone  i dosadzono nowe drzewka wzbogacając tym samym alejkę kasztanowców o nowe odmiany. Zamontowano  stelaż  z rysunkami i nazwami drzew występujących w naszej miejscowości  oraz  tablicę  pokazującą ile wody potrzeba do wyprodukowania wybranych przedmiotów i tabliczki z rysunkiem przedmiotu i liczbą lat potrzebnych do ich utylizacji, które mają uświadomić odwiedzającym ten teren,  jak codzienne zachowania wpływają na nasze otoczenie i środowisko.  Wszystkie prace zostały wykonane we własnym zakresie przez mieszkańców,  a udział w nich wzięło  21 osób. Wykonane prace znacząco wpłynęły na wygląd i estetykę Szuwarowego Zakątka i sprawiły, że  teren ten  zachęca do spacerów i jest częściej odwiedzany przez mieszkańców.