Jędrzycho-WIANKI działają i o przyrodę dbają

Młoda organizacja pozarządowa: Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowie Jędrzycho-WIANKI
Tytuł projektu: Jędrzycho-WIANKI działają i o przyrodę dbają.
Miejsce realizacji: Polkowice

 

Projekt został zrealizowany na terenie sołectwa Jędrzychów w gminie Polkowice. Polegał na wykonaniu nasadzeń i pielęgnacji różnego rodzaju drzew, krzewów, bylin, roślin wielorocznych. Do wykonania nasadzeń zaangażowaliśmy napływowych mieszkańców wsi, którzy stanowią około 30 % całości populacji. Nasadzenia była też okazją do poznania się z nowymi mieszkańcami, większej integracji, a także silniejszego utożsamienia się z miejscem zamieszkania. Nasadzenia zostały wykonane w różnych częściach sołectwa m.in. przy świetlicy, plebanii, wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Ponadto w miejscach wykonanych rabat zamontowaliśmy ławki, które służą za miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Ustawiliśmy także tablicę pamiątkową w celu upamiętnienia wykonanego projektu.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 25 osób.