Wyrównanie szans dzieci i rodzin wykluczonych społecznie w wyniku pozbawienia wolności ojca rodziny

Numer projektu: E/022/2018/I
Grupa nieformalna: Zacheuszki – wyjdź ponad przeciętność
Tytuł projektu: Wyrównanie szans dzieci i rodzin wykluczonych społecznie w wyniku pozbawienia wolności ojca rodziny.
Miejsce realizacji: Trzebnica i Wrocław

Głównymi odbiorcami projektu były żony i partnerki osadzonych oraz ich dzieci. Grupa nieformalna zorganizowała czas wolny kobietom samotnie wychowujących dzieci i samym maluchom. W projekcie uczestniczyli również osadzeni z Zakładu Karnego nr 2 oraz wolontariusze – w sumie ponad 100 osób. Celem projektu była integracja społeczna rodzin, w tym kobiet i dzieci społecznie wykluczanych ze społeczności z powodu osadzonych najbliższych, wyrównanie szans społecznych w dostępie do usług czasu wolnego, oderwanie mam od codziennej rutyny obowiązków i ciężaru utrzymania rodziny.

Zorganizowano dwa spotkania integracyjne z udziałem osadzonych i ich rodzin.

1. Wyjazd do Trzebnicy, gdzie opiekę i obsługę zapewniali wolontariusze oraz osadzeni, którzy otrzymali przepustki na wydarzenie. Uczestnicy zwiedzali Trzebnicę. Grupa przygotowała wspólny posiłek i animację czasu dla dzieci.

2. Spotkanie we Wrocławiu rozpoczęto od koncertu zespołu Zawsze Wolni Ludzie (członkami ZWL są osadzeni w ZK Nr2, biorący udział w programie Zwierciadło). Potem był seans w kinie i wspólny posiłek. Dzieci spędziły czas na zabawie pod opieką animatorów, wolontariuszy oraz osadzonych ojców na przepustkach, a mamy miały czas porozmawiać spokojnie, a także wziąć udział w drobnych zabiegach kosmetycznych.

Relacja z koncertu zespołu Zawsze Wolni Ludzie:
https://sw.gov.pl/galeria/wyrownujemy-szanse-koncert-zespolu-zawsze-wolni-ludzie

Galeria: