Sprawny senior duchem i ciałem

Numer projektu: E/049/2018/I
Grupa nieformalna: Inicjatywa wspierania aktywności
Tytuł projektu: Sprawny senior duchem i ciałem.
Miejsce: Lubin

Cykl spotkań, z osobami w wieku emerytalnym. Celem była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia seniora. Warsztaty z udziałem 50 osób obejmowały zajęcia ruchowe takie jak, np. „joga dla kręgosłupa”, stanowiły też formę konsultacji z osobami chcącymi podzielić się wiedzą i doświadczeniem w obszarze zdrowego stylu, życia dbania o swoje ciało, nawyki żywieniowe, umiejętność radzenia sobie ze stresem. Ideą było zacieśnianie więzów społecznych oraz zbliżanie pokoleń. Uczestników wyposażono w świadomość i wiedzę, a także zestawy ćwiczeń stosunkowo łatwych i możliwych do wykonania samemu w domu. Ćwiczenia te dają możliwość wykorzystania zasobów przeciętnego uczestnika, bez potrzeby zakupu specjalistycznego, drogiego sprzętu. Na koniec każdego warsztatu uczestnicy dostali od nas skrypty z opisem ćwiczeń oraz zdjęciami i szkicami prawidłowo wykonanych pozycji. W drugiej części warsztatowej, dotyczącej zdrowego żywienia, (m. in. słodyczy bez cukru) proste, łatwe do przygotowania przepisy, zostały sprawdzone na ostatnim warsztacie i powędrowały wraz z uczestnikami do domów w postaci skryptu.

Galeria: