Astronomia w szkole – warsztaty i szkolenie dla nauczycieli

Numer projektu: E/076/2018/I
Nazwa organizacji: WroSpace
Tytuł projektu: Astronomia w szkole – warsztaty i szkolenie dla nauczycieli
Miejsce: Wrocław

Stowarzyszenie przeprowadziło we Wrocławiu (na terenie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) darmowe, dwudniowe szkolenie dla 49 dolnośląskich nauczycieli i edukatorów z zakresu astronomii oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, dwóch wykładach oraz obserwacjach nieba. W przygotowaniach oraz współtworzeniu imprezy brali udział wolontariusze oraz wiele organizacji i instytucji lokalnych, które współtworzyły wydarzenie. Przeprowadzone szkolenie wplotło się w cykl wydarzeń międzynarodowych World Space Week i było największą tego typu inicjatywą zorganizowaną do tej pory w Polsce.

Galeria: