Akademia Wolontariatu

Numer projektu: E/084/2018/I
Grupa nieformalna: Damski Kocioł
Tytuł projektu: Akademia Wolontariatu
Główne miejsce realizacji: Pęgów

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 60 godzin warsztatów i 99 godzin indywidualnych sesji coachingowych. Dzięki warsztatom i sesjom indywidualnym 15 młodych mieszkańców Pęgowa uzyskało wiedzę, wskazówki i wsparcie w pełnieniu świadomie funkcji wolontariuszy. Udało się stworzyć nową ofertę do zaangażowania w stworzonym przez uczestników projektu Centrum Wolontariatu działającym przy Fundacji Znajdź Cel.

Profil grupy realizującej projekt: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005585621683&__tn__=K-R&eid=ARBBIB86H-OD1skb95XOtDwRqVABbN-zxy-lgnHuvp51jITEiTq-FUS4I-vIBySSysC9cRHBPqubV7c8&fref=mentions

Filmu: https://gopro.com/v/y88MnvogbaV54

Galeria: