ALTERNA-TY-WY 4 – wersja 3.0

Młode NGO: Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie Sycowskiej
Tytuł projektu: ALTERNA-TY-WY 4 – wersja 3.0
Miejsce realizacji: gmina Międzybórz

Głównym celem projektu była integracja społeczna, międzypokoleniowa i rówieśnicza ( dla blisko 100 osób) połączona z praktycznymi warsztatami. Pokazaliśmy, jak można wykorzystać czas wolny czerpiąc przy tym jak najwięcej korzyści. Organizując praktyczne warsztaty florystyczne, poprzedzone spacerem po terenach zielonych, pokazaliśmy lokalnej społeczności jak prosto i przyjemnie jest tworzyć własne kompozycje i ile przynosi to satysfakcji. Cykl 3 wyjazdowych warsztatów ceramicznych w siedzibie Stowarzyszenia MAK w Oleśnicy był formą doświadczenia czegoś nowego (brak w gminie takiej możliwości), dającego wiele pozytywnej energii i satysfakcji.

Sportowe zakończenie wakacji to przede wszystkim poprawa ogólnej kondycji fizycznej połączonej z integracją, zacieśnieniem i nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Dzieci i młodzież kibicująca podczas turnieju siatkówki dla dorosłych uczyła się od zawodników zasad fair play i szacunku dla przeciwnika. Poza rozgrywkami turniejowymi przeprowadzone zostały inne aktywności sportowo-rekreacyjne i animacje dla wszystkich przybyłych
na imprezę, by wzmacniać więzi rodzinne, sąsiedzkie i lokalne.