Organizacja sportowych półkolonii dla dzieci i młodzieży-popularyzacja tenisa ziemnego jako rekreacja i działania usprawniające