Zielone Kino Letnie „Popo – Planeta”

Młoda organizacja pozarządowa: FAUNA I FLORA POPOWIC
Tytuł projektu: Zielone Kino Letnie 'Popo – Planeta’. Konkurs na krótkometrażowy film ekologiczny i pokaz plenerowy.
Miejsce realizacji: Wrocław

 

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców osiedla, którzy od ponad dekady nie mają możliwości uczestniczenia w działaniach animacyjnych, ze względu na likwidację ośrodków kulturalno-rozrywkowych na Popowicach, zaproszenie ich do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska, odkrywanie potencjału i możliwości wykorzystania pobliskich terenów zielonych, uwrażliwienie na konsekwencje zmian klimatycznych, a w szczególności na problemy związane z wysychaniem wód Polski. Efektem projektu było zorganizowanie konkurs na filmy o tematyce ekologicznej i pokazu na którym przedstawiono konkursowe filmy.

W wydarzeniu uczestniczyło 100 osób.