Zatrzymane w kadrze. Dawna Świerzawa we wspomnieniach jej mieszkańców i na czarno-białej fotografii

Młoda organizacja pozarządowa: Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Kraśnicy „Starokraśniczanki”
Tytuł projektu: Zatrzymane w kadrze. Dawna Świerzawa we wspomnieniach jej mieszkańców i na czarno-białej fotografii.
Miejsce realizacji: Świerzawa

 

Projekt polegał na zorganizowaniu wystawy fotograficznej obrazującej Świerzawę poprzez pryzmat wspomnień jej starszych mieszkańców. W działania projektowe włączyli się mieszkańcy, przynosząc fotografie (45 osób), udzielając wywiadów (11 osób). Zostały nagrane opowieści – wspomnienia seniorów, które pojawiły się pod zdjęciami i były odtwarzane podczas wystawy. Pokłosiem wystawy jest album fotograficzny zatytułowany „Dawna Świerzawa we wspomnieniach jej mieszkańców” w wersji papierowej i elektronicznej.

Zaangażowanie lokalnej społeczności przyczyniło się do podjęcia dodatkowych działań, takich jak:
– warsztaty dziennikarskie,
– prezentacja multimedialna,
– spacer po Parku Piastów
– historia i tajemnice Parku Piastów,
– wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z propozycją utworzenia Świerzawskiego Kącika Kolekcjonera, która spotkała się z przychylnością włodarza miasta i gminy (Świerzawski Kącik Kolekcjonera zaczął działać od 6 września 2020 r.);
– wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z propozycją umieszczenia przy Dębie Wolności tablicy upamiętniającej pierwszych polskich osadników w Świerzawie. O dębie, który powinien nosić takie miano dowiedzieliśmy się od mieszkańca, który sadził to drzewko w 1946 roku. Dzięki przychylności Urzędu Miejskiego, Burmistrza, a także mieszkańców wykonaliśmy tablicę pamiątkową, która została odsłonięta 24.09.2020 r. Mieszkańcy poznali historię dębu z ust uczestnika tych wydarzeń. Nastąpiła niespotykana dla nas integracja i życzliwość mieszkańców, którzy oferowali swoją pomoc.

Wystawę odwiedziło ponad 300 osób. Swoje wrażenia uczestnicy zapisywali w księdze pamiątkowej. Projekt dotarł do 470 bezpośrednich uczestników/odbiorców działań.