„Zaplanuj swoje miasto” – spacery badawcze po Szklarskiej Porębie

Młoda organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu Sudetów Zachodnich „Przełom”
Tytuł projektu: „Zaplanuj swoje miasto” – spacery badawcze po Szklarskiej Porębie
Miejsce realizacji: Szklarska Poręba

W ramach projektu odbyło się 5 spacerów badawczych w celu włączenia społeczności lokalnej w proces zagospodarowania przestrzennego, a dokładnie aktywnego zaangażowania się w żywotne kwestie wspólnoty lokalnej oraz budowania odpowiedzialności za użytkowaną przestrzeń.

Spacery były prowadzone przez członków Stowarzyszenia i były pierwszą próbą zastosowania innej metody konsultacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Szklarskiej Porębie, niż wystawienie dokumentów planistycznych w Urzędzie Miejskim do wglądu.

Stowarzyszenie przedstawiło istniejące możliwości sprawowania kontroli nad procesami planistycznymi przez mieszkańców. Na potrzeby projektu strona stowarzyszenia została rozszerzona o kanał informacji przestrzennej, który ułatwił uczestnikom spacerów (ale także po zakończeniu projektu wszystkim zainteresowanym) odczytywanie uwarunkowań planistycznych na obszarze gminy.

Konsultacje społeczne i edukację przestrzenną są kontynuowane w oparciu
o uzyskane dzięki projektowi materiały oraz za pośrednictwem rozbudowywanej strony internetowej stowarzyszenia.

Bezpośredni odbiorcy/uczestnicy projektu: 120 osób.

Strona projektu: ZAPALNUJ SWOJE MIASTO