Zagramy?

Młode NGO: Fundacja „Życie z pasją”
Tytuł projektu: Zagramy?
Miejsce realizacji: Wrocław

Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu 15 spotkań, średnio raz w tygodniu przez 4 miesiące, nastawionych na promowanie gier planszowych jako formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Dodatkowo raz w miesiącu zorganizowaliśmy turniej z nagrodami, aby odbiorcy mogli sprawdzić swoje umiejętności strategicznego myślenia podczas zdrowej rywalizacji. Nagrodami były gry planszowe, co przyczyniło się do dalszej popularyzacji tej formy spędzania czasu wolnego. Odbiorcami projektu były dzieci i dorośli.