Zabawy Mikołajkowe z Milanos

Nazwa organizacji: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Milanos
Tytuł projektu: Zabawy Mikołajkowe z Milanos

Miejsce realizacji: Bukowiec, Stajnia Sportowa Bukowiec

Impreza integracyjna organizowana przez TKKF Milanos miała na celu wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi poprzez zabawy sportowo rekreacyjne. W zabawie nie liczył się wynik, lecz przekazanie uczestnikom pozytywnych zachowań, takich jak szacunek do drugiej osoby, dostrzeganie potrzeb innych i reagowanie na nie. W zabawie brało udział 50 osób w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo, a także młodzież z rodzin dysfunkcyjnych.  Oprócz zabaw ruchowych na uczestników czekały zadania plastyczne: rysowanie oraz robienie z kartonów reniferów. Drużyny wykazały się zdolnościami manualnymi
Uczestnicy zadanie mieli także możliwość bliskiego kontaktu z końmi, każdy uczestnik mógł pogłaskać i przytulić się do konia a następnie zwiedzić stajnię.