Wszyscy razem

Młoda organizacja pozarządowa: Fundacja Wspierania Integracji Społecznej OMNES SIMUL      
Tytuł projektu: Wszyscy razem
Miejsce realizacji: Duszniki Zdrój

 

W ramach projektu zorganizowano piknik rodzinny (do którego zostały zaproszone osoby z niepełnosprawnościami), cykl animacji muzyczno-ruchowych dla dzieci oraz konferencję naukowo – szkoleniową dotyczącą dzieci z niepełnosprawnością oraz zaburzeniami w rozwoju dzieci.

Działania umożliwiły dostęp do nowoczesnej wiedzy dla rodzin osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistów z regionu. Zorganizowanie wydarzeń na miejscu dało tym osobom możliwość poszerzenia wiedzy, jak również możliwość osobistego kontaktu ze specjalistami. Poszerzyły się sieci kontaktów pomiędzy uczestnikami, jak również pomiędzy uczestnikami i specjalistami zaproszonymi do udziału w projekcie.

Bezpośredni uczestnicy/odbiorcy działań: 75 osób.