Wolontariat nakręca nas pozytywnie

Nazwa organizacji: FUNDACJA SÓWECZKA WSPIERANIE I ROZWÓJ EDUKACJI
Tytuł projektu: Wolontariat nakręca nas pozytywnie
Miejsce realizacji: Wrocław

 

Celem projektu „Wolontariat nakręca nas pozytywnie” była promocja wolontariatu oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności wolontariuszy oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności koordynatorów szkolnych kół wolontariatu, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub instytucji publicznych w zakresie skutecznej i efektywnej współpracy z wolontariuszami z terenu Wrocławia, a zwłaszcza z osiedli Wojszyc, Ołtaszyna, Jagodna, Brochowa, Gaju, Tarnogaju (cykl praktycznych warsztatów pt. Animator Zabaw Dziecięcych, bieżące poradnictwo z zakresu możliwości i standardów współpracy z wolontariuszami, spotkania warsztatowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, w tym z opiekunami szkolnych kół wolontariatu, z zakresu możliwości i standardów współpracy z wolontariuszami.

Do kontynuowania przygody z wolontariatem zadeklarowało się 12 wolontariuszy. Mieli okazję wziąć udział w 2 wydarzeniach szkolno-osiedlowych. Bezpośrednich odbiorców/odbiorczyń projektu to 58 osób, pośrednich odbiorców/odbiorczyń projektu to 150 osób. Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów – 30. Liczba konsultacji indywidualnych 9.