Wieś tańczy i śpiewa

Młoda organizacja pozarządowa: Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywne Kobiety” w Słącznie
Tytuł projektu: WIEŚ TAŃCZY I ŚPIEWA
Miejsce realizacji: Słączno

Celem projektu było stworzenie wielopokoleniowej grupy śpiewaczej o profilu folkolorystycznym. W zorganizowanych zajęciach z emisji głosu brały udział rodziny z dziećmi, seniorzy, babcie i dziadkowie. Oprócz zajęć wokalnych zorganizowaliśmy warsztaty taneczne. Pod okiem prowadzącego przygotowaliśmy repertuar o charakterze- ludowym, patriotycznym, biesiadnym. Repertuar zamierzamy wykorzystywać podczas cyklicznych imprez w naszej miejscowości jak: Dożynki, Dzień Kobiet,11 listopada i wieczór kolęd. Dodatkowo uszyłyśmy 10 strojów dla osób biorących udział w projekcie. Dla dzieci zorganizowaliśmy naukę tańców ludowych pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela. Na zakończenie projektu wystąpiłyśmy przed naszą społecznością na zorganizowanym pikniku rodzinnym. W czasie podsumowania zaprezentowałyśmy wystawę zdjęć dokumentującą przebieg działań w czasie projektu.

Łączna liczba bezpośrednich odbiorców to 31 osób.