WIEŚ nieprzeCIĘtna RUSZA!

Młode NGO: Stowarzyszenie AKTYWNY KOMORÓW
Tytuł projektu: WIEŚ nieprzeCIĘtna RUSZA!
Miejsce realizacji: Komorów

Celem projektu była aktywizacja i rozwój lokalnej wiejskiej społeczności poprzez działania skierowane do mieszkańców w każdym wieku. Zrealizowaliśmy między innymi: Odświeżenie altan i ławek na placu wiejskim wraz z nasadzeniami krzewów. W ramach działań na rzecz zachowania i kultywowania tradycji wsi zrealizowaliśmy warsztaty przygotowania wieńca dożynkowego. Dodatkowo zorganizowaliśmy turniej wsi, a w nim: zawody, konkurencje sportowo-rekreacyjne, gry, animacja, integracja. Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo starszych osób i przeprowadziliśmy warsztaty ”Bezpieczny Senior” poprzedzone opracowaniem i przygotowaniem trwałych materiałów informacyjnych z zakresu zagrożeń współczesnego świata i bezpieczeństwa seniorów. Projekt podsumowaliśmy w czasie „Międzypokoleniowego Pierniczenia” wspólnego pieczenia pierników z dziećmi i seniorami.