Utworzenie Klubu Seniora we wsi Dziećmorowice celem aktywizacji środowiskowej osób starszych

Nazwa organizacji: Fundacja DOMMY
Tytuł projektu: Utworzenie Klubu Seniora we wsi Dziećmorowice celem aktywizacji środowiskowej osób starszych
Miejsce realizacji projektu: wieś Dziećmorowice, gmina Walim

Celem projektu było zaaktywizowanie społeczne seniorów mieszkających w gminie wiejskiej Walim. Projekt wspierał uczestnictwo seniorów w życiu społecznym. Przeprowadzono szereg ciekawych warsztatów pt.: „Jak prowadzić Klub Seniora”, „Pasje i Hobby po 60 roku życia”, „Senior Wolontariuszem – jak zostać wolontariuszem i czerpać z tego radość” i „Zdrowy tryb życia 60+”, w których seniorzy brali aktywny udział. Warsztaty były prowadzone w przyjemny i prosty sposób, aby zmotywować seniorów do aktywności społecznej w swoich środowiskach lokalnych. W ramach projektu stworzono 4 poradniki dla seniorów będące uzupełnieniem tematyki warsztatów. Pod koniec trwania projektu powołane zostało przez uczestników projektu Koło Seniora we wsi Dziećmorowice. W projekcie uczestniczyło 24 seniorów.