Śladami terapeutów na 4 łapach

Młoda organizacja pozarządowa: FUNDACJA „TERAPEUTA NA 4 ŁAPACH”
Tytuł projektu: Śladami terapeutów na 4 łapach
Miejsce realizacji: Wrocław

Głównymi działaniami projektu były:
– zbieranie nowych doświadczeń,
– zwiększenie poziomu pewności siebie,
– poznawanie nowych osób.

Projekt skierowany był do osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o zwierzętach pracujących w terapii, w tym psach, koniach i alpakach. Dowiedzieli się jakie cechy powinny posiadać zwierzęta do tego typu pracy oraz jak należy je do niej przygotować. W trakcie zajęć były przeprowadzane również zabawy i gry aktywizujące, które pomogły uczestnikom otworzyć się i podjąć nowe znajomości.

W projekcie brały udział osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności – pomogło to spojrzeć na codzienne problemy z różnych perspektyw, a także umożliwiło wymianę doświadczeń życiowych. Obecność zwierząt pomogła w nawiązaniu rozmowy, zdobyciu pewności siebie i swobodnej rozmowie. Osoby biorące udział w projekcie zdobyły dodatkowo nowe doświadczenie takie jak jazda na koniu lub dotknięcie alpaki i karmienie jej.

W projekcie udział wzięło 15 osób.