Śladami przeszłości do współczesnego Taszowa

Nazwa organizacji: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Taszowiacy
Tytuł projektu: Śladami przeszłości do współczesnego Taszowa
Miejsce realizacji projektu: wieś Taszów, gmina Lewin Kłodzki, powiat kłodzki

 

Projekt miał na celu podniesienie poczucia tożsamości i związków z wsią nowych mieszkańców, którzy zasiedlali Taszów przez ostatnie kilkanaście lat. Zorganizowano warsztaty ziołowe, spotkanie historyczne z byłymi mieszkańcami wsi, zorganizowano wystawę pokazującą różnorodne wartości historyczne i przyrodnicze Taszowa. Wyznaczono Szlak Krzyży i Kapliczek, bo przy drogach polnych stoi, aż 8 zabytkowych krzyży przydrożnych, zamontowano tablicę informacyjną o historii miejscowości przy głównej kaplicy w centrum wsi. Założono również stronę internetową  taszow.com– miejsce, gdzie przyroda i historia łączy ludzi. Projekt zbliżył do siebie byłych i obecnych mieszkańców Taszowa, pokazał ciekawe miejsca i niezwykłą historię wsi, dał sposobność do spotkań i integracji całej społeczności taszowskiej. W projekcie uczestniczyło 50 osób.