RPGITÓWA

Nazwa organizacji: FUNDACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ HUMOR GITÓWA
Tytuł projektu: RPGITÓWA
Miejsce realizacji: Wrocław

 

Celem projektu było stworzenie alternatywnej grupy wsparcia dla neuroróżnorodnej młodzieży i młodych dorosłych na terenie miasta Wrocław. W okresie dwóch miesięcy, stworzono bezpieczną i inkluzywną strefę, zapewniającą narzędzia terapeutyczne w postaci gier fabularnych oraz planszowych. Ilość odbiorców bezpośrednich: 316 uczestników + 6 mistrzów gry + 5 psychologów / pedagogów + 12 wolontariuszy
Ilość odbiorców pośrednich: 600
Ilość spotkań RPG:9 (ilość godzin – suma: 36 h)
Ilość integracji planszówkowych: 8 (ilość godzin – suma: 32 h)
Ilość godzin warsztatowych dla wolontariuszy: 8
Ilość godzin dyżurów wsparcia i superwizji: 9