Przez sztukę do serca

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Wińsko dla Edukacji
Tytuł projektu: Przez sztukę do serca

Miejsce realizacji: Wińsko

Zorganizowano projekt, dzięki któremu uczniowie Szkoły Podstawowej w Wińsku mieli okazję zetknąć się ze sztuką w różnych wydaniach. W ramach projektu odbyły się warsztaty arteterapii, podczas których uczestnicy nauczyli się jak radzić sobie ze swoimi emocjami poprzez sztukę. Uczczono również pamięć wielkiego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, celebrując 100 rocznicę jego urodzin poprzez organizację konkursu recytatorskiego i plastycznego, które umożliwiły uczniom zaprezentowanie swoich talentów. Niewątpliwie najbardziej niezwykłym wydarzeniem projektu był wyjazd do Wrocławia, gdzie uczestnicy zapoznali się z dziełem Wojciecha Kossaka i Jana Styki w Muzeum Narodowym Panorama Racławicka we Wrocławiu i mieli możliwość obejrzenia fantastycznego spektaklu ,,Trzej Muszkieterowie” w Teatrze Muzycznym Capitol  Podsumowaniem projektu był wieczorek poetycki. Zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę prac konkursowych na ilustrację wybranego wiersza poety oraz prac powstałych podczas warsztatów arteterapii. W projekcie uczestniczyło 62 uczniów.