Przedsiębiorcze dzieci i seniorzy w Bagnie

Młode NGO: Koło Gospodyń Wiejskich w Bagnie Okolice
Tytuł projektu: Przedsiębiorcze dzieci i seniorzy w Bagnie
Miejsce realizacji projektu: wieś Bagno w Gminie Oborniki Śląskie

 

W wyniku działań projektowych nastąpiło zainteresowanie dzieci oraz seniorów rozwijaniem przedsiębiorczości w Bagnie na bazie lokalnych zasobów i aktywności. Projekt zaangażował dzieci z Młodzieżowej Rady Sołeckiej oraz seniorów z Koła Gospodyń Wiejskich do uruchomienia mini kawiarenki przy świetlicy wiejskiej, dzięki czemu rozwinęła się oferta turystyczna miejscowości, poprawiła się jakość życia mieszkańców. Efektem projektu jest również integracja międzypokoleniowa dzieci z seniorami poprzez udział w wyjeździe, warsztatach oraz uruchomianie kawiarenki.

W wyniku realizacji działań projektowych nastąpiło zwiększenie wiedzy u 39 uczestników projektu na temat lokalnych atrakcji, dawnych popraw oraz rękodzieła. Zdobyta wiedza i umiejętności zostały wykorzystane w rozwijaniu kawiarenki oraz oferty turystycznej Bagna. Dodatkowym nastąpiła duża promocja miejscowości Bagno i regionu Wzgórz Trzebnickich oraz stworzono nową ofertę spędzania wolnego czasu poprzez turystykę aktywną w miejscu zamieszkania. Poprzez działania projektowe wieś Bagno zdobyła I miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” za projekt pn.: „Świetlica wiejska w Bagnie Nasz drugi dom.”