PRYVIT Ukrainie w Lubinie

Młode NGO: Stowarzyszenie Eko Baza
Tytuł projektu: PRYVIT Ukrainie w Lubinie
Miejsce realizacji: Lubin

 

Projekt miał na celu wsparcie osób dorosłych (60 osób), które przybyły do Polski w ciągu ostatniego roku. Przede wszystkim wzmocniono pozycję tych osób na rynku pracy, udzielono pomocy w załatwianiu formalności związanych z pobytem. Wiedzieliśmy z doświadczenia, że kondycja psychiczna osób uchodźczych, niezależnie czy przyjechały po 24 lutego czy wcześniej, jest osłabiona, dlatego w projekcie uwzględniliśmy także działania na rzecz dobrostanu psychicznego.