Poznajmy się lepiej

Młode NGO: Stowarzyszenie Mieszkańców Dla Trzebnicy
Tytuł projektu: Poznajmy się lepiej
Miejsce realizacji: Trzebnica

Projekt obejmował organizację pikniku integracyjnego poprzedzonego zwiedzaniem zabytków i atrakcji Trzebnicy z przewodnikiem. Do projektu zaproszono obywatelki i obywateli Ukrainy (uczestników kursu
języka polskiego organizowanego przez Akademię Dobrej Komunikacji 60 osób) wraz z polskimi rodzinami, u których mieszkają. Główne cele projektu:
1. Poznanie i zintegrowanie znacznej części obywateli Ukrainy mieszkających na terenie gminy Trzebnica.
2. Integracja obywateli Ukrainy z mieszkańcami Trzebnicy.
3. Poznanie najważniejszych zabytków oraz atrakcji miasta, które jest aktualnie ich miejscem zamieszkania.
4. Chwilowe odwrócenie uwagi i myśli od tragedii, która ich dotknęła.