Poznajmy się-integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością

Młoda organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie POZYTYWKA
Tytuł projektu: „Poznajmy się”- integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością z obszarów wiejskich.
Miejsce realizacji: Żmigród

Projekt został zrealizowany we wsi Borzęcin, położonej w Gminie Żmigród. Polegał na organizacji spotkań integracyjnych z różnego rodzaju grami oraz zabawami na świeżym powietrzu. W projekcie wzięli udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Pałacyk”, mieszkańcy wsi, seniorzy oraz miejscowe koło gospodyń wiejskich. Głównym celem projektu była integracja środowisk osób z niepełnosprawnością oraz osób pełnosprawnych, a także uwrażliwienie społeczeństwa wiejskiego na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Łącznie odbiorcy bezpośredni projektu to 73 osoby.