Podwórkownik

Młode NGO: Fundacja Kolory Życia
Tytuł projektu: Podwórkownik
Miejsce realizacji: Wrocław

Projekt miał na celu integrację wewnętrzną lokalnej społeczności oraz integrację z uchodźcami z Ukrainy. Przeprowadzono 7 spotkań (dla ponad 100 osób) na różnych wrocławskich podwórkach, podczas których integrowano mieszkańców wybranych podwórek i ich sąsiadów poprzez śmiechoterapię, zabawy taneczne i warsztaty kreatywne, a także poznano zwyczaje i kulturę ukraińską. Przy kawiarence sąsiedzkiej można było natomiast porozmawiać o bieżących sprawach dotyczących mieszkańców podwórek oraz nawiązać nowe znajomości.