„Po moc” – pierwsza pomoc!

Młoda organizacja pozarządowa: Fundacja Nowa Ekonomia Społeczna
Tytuł projektu: „Po moc” – pierwsza pomoc!
Miejscowość: Świdnica

W ramach zadania został zrealizowany cykl 8 warsztatów edukacyjnych z pierwszej pomocy przedmedycznej dla przedstawicieli PES z subregionu wałbrzyskiego oraz ich rodziny, beneficjentów, współpracowników w liczbie minimum 8 osób podczas jednego warsztatu. Spotkania zawierały teorię oraz ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomów i treningowego defibrylatora. Do prowadzenia warsztatów zaangażowana była wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń oraz udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy warsztat był poprzedzony krótkim audytem PES, który spersonalizował warsztaty pod konkretne potrzeby i branże. Spotkania były również dostosowane do konkretnych grup, np. beneficjentów PES, pracowników, osób uczestniczących w różnych wydarzeniach oraz ich specyficznych potrzeb (np. osoby bezdomne, seniorzy, osoby niepełnosprawne, dzieci). Spotkania były realizowane w siedzibach podmiotów. Podmioty miały również możliwość otrzymania podstawowego doradztwa w zakresie ergonomii stanowisk pracy i możliwości wystąpienia urazów oraz zagrożeń podczas codziennej pracy.