Organizacja sportowych półkolonii dla dzieci i młodzieży-popularyzacja tenisa ziemnego jako rekreacja i działania usprawniające

Projekt numer: E/002/2019/I
Młode NGO: UCZNIOWSKI KLUB TENISOWY WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO
Tytuł: Organizacja sportowych półkolonii dla dzieci i młodzieży-popularyzacja tenisa ziemnego jako rekreacja i działania usprawniające.

 

Celem zadania było upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie. W wyniku realizacji projektu rodziny wielodzietne miały możliwość poznania sposobów na spędzenie wspólnie z dziećmi wolego czasu w aktywnej formie i poznawania nowych dyscyplin sportu. Rezultatem projektu dla uczestników bezpośrednich była możliwość rozwijania pasji jaką jest tenis ziemny, który otwiera wiele dróg do poznania nowych ludzi. Dzieci i młodzież mieli dostęp do zorganizowanej rekreacji, która była oparta na treningach ogólnorozwojowych, tenisowych, ale także na nauce zachowania fair play na korcie i poza nim. Treningi były dostosowane do umiejętności danych osób. Projekt wyróżnił się bezpośrednim podejściem do uczestników działania i dążeniem za ich potrzebami. Jednocześnie umożliwił poznanie innych dyscyplin sportu dających wiele radości w dziecięcym, młodzieżowym i dorosłym wieku. Rezultatem działania dla uczestników pośrednich obok zapewnienia czasu wakacyjnego dla swoich dzieci dzięki opiece wykwalifikowanej kadry, była możliwość wszechstronnego przygotowania dziecka do uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz wspierania zdrowia i rozwoju psychomotorycznego uczestnika.

Odbiorcy bezpośredni biorący udział w projekcie to grupa 17 osób, zaś odbiorców pośrednich było ok. 50 osób.