Odpoczywamy aktywnie

Nazwa organizacji: Fundacja Kolory Życia
Tytuł projektu: Odpoczywamy aktywnie
Miejsce realizacji: Wrocław

Projekt kierowany był do osób dorosłych, zwłaszcza w wieku senioralnym i okołosenioralnym. Celem zajęć była integracja lokalnych społeczności podczas aktywnego odpoczynku. Przeprowadzono łącznie 20 warsztatów: 5 warsztatów z biodanzy, 10 warsztatów ze śmiechoterapii, 5 warsztatów z arteterapii. Uczestnicy przetańczyli 20 godzin na zajęciach z biodanzy, wzięli udział w 20 godzinach śmiechoterapii oraz 15 godzinach arteterapii, podczas której wykonano 50 kompozycji kwiatowych. Spotkania odbyły się w 8 różnych miejscach: 5 klubach seniora, 1 kole gospodyń wiejskich oraz 2 przedszkolach na terenie 2 powiatów Dolnego Śląska. Działania obejmowały 6 osiedli wrocławskich oraz jedną miejscowość w powiecie trzebnickim. Łącznie we wszystkich warsztatach bezpośrednio wzięło udział 210 osób.