Odkrywamy dla Was Kampus Pracze

Młode NGO: Fundacja Kazimierzowska
Tytuł projektu: Odkrywamy dla Was Kampus Pracze
Miejsce realizacji projektu: Wrocław, osiedle Pracze Odrzańskie, Kampus Pracze

 

W ramach projektu „Odkrywamy dla Was Kampus Pracze” zorganizowane zostały wydarzenia, dzięki którym – z jednej strony – możliwe było przedstawienie Kampusu Pracze- ośrodka naukowego osobom zainteresowanym jego historią oraz aktualną działalnością, jednocześnie – z drugiej strony – tematyka wydarzeń została dobrana w taki sposób, by możliwe było budowanie postaw proekologicznych oraz prospołecznych wśród uczestników z różnych grup wiekowych. Warsztaty – „Park i Jego mieszkańcy” oraz „Pożyteczny jak pszczoła” – zgromadziły całe rodziny, a ich program nastawiony był na budowanie wrażliwości i odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. Podczas kolejnej zrealizowanej w projekcie inicjatywy – Spaceru historycznego – przedstawione zostały ciekawostki jakie związane są z Kampusem na Praczach Odrzańskich oraz różne funkcje, jakie na przestrzeni ponad stu lat pełnił ów ośrodek dla mieszkańców Breslau i Wrocławia. Ciekawą opowieść o kolejach losu tej części miasta słuchało kilkudziesięciu uczestników, a wśród nich znalazł się Pan Modest – najstarszy mieszkaniec Pracz, który skończył 100 lat oraz rodzice kilkutygodniowego Miłosza. Ostatnie z wydarzeń, wykład popularnonaukowy, nawiązywał z kolei do aktualnej działalności realizowanej na Kampusie w Praczach, gdzie na co dzień niemal dwustu pracowników naukowych prowadzi badania m.in. w obszarze Nauk o Życiu (Life Science). Podczas wykładu – skomplikowane zagadnienia z zakresu genetyki – dzięki bardzo atrakcyjnej formie prezentacji, mogły zainteresować zarówno dzieci, jak i ich opiekunów oraz pozwoliły zrozumieć skomplikowane zagadnienia biologii. Warto zaznaczyć, że działania zrealizowane w projekcie były możliwe zarówno dzięki środkom jakie Fundacja Kazimierzowska otrzymała w ramach programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, jak również dzięki wypracowanej i utrwalonej w czasie organizacji projektu współpracy pomiędzy Fundacją a instytutem ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, który aktualnie zlokalizowany jest na Kampusie Pracze.W projekcie uczestniczyło 152 osób.