Odkrywajmy w sobie talenty

Projekt numer: E/096/2019/II
młode NGO: Fundacja "TYMONIX"
Tytuł projektu: "ODKRYWAJMY W SOBIE TALENTY"
Miejsce: Ścinawa

 

 

Podczas realizacji projektu w zakresie nabywania nowych umiejętności, wsparcia psychologicznego i ekonomicznego oraz dostępu do placówek: sportowych i kultury - 20 uczestników projektu zaangażowało się w życie społeczne i publiczne poprzez aktywny udział w warsztatach nabywania nowych umiejętności; wzrosła u nich pewność siebie i samoocena, wiara we własne możliwości; wzrosła zaradność osobista w życiu codziennym i w przestrzeni publicznej; nastąpiła pozytywna zmiana nawyków i zachowań w komunikacji w swojej grupie i z nowym otoczeniem; uczestnicy zaprzyjaźnili się; zwiększył się aktywny udział w integracji społecznej poprzez umiejętne wykorzystanie swojego wolnego czasu w zakresie zdrowego stylu życia; uczestnicy nabyli nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w ciekawych warsztatach rękodzielniczych i plastycznych bez konieczności kształcenia zawodowego; nabyli nową wiedzę ekonomiczną w zakresie gospodarowania swoim budżetem domowym.

Uczestnicy zobaczyli i przekonali się, że każdy z nich może odkryć w sobie nowe talenty twórcze, które łatwo wykorzystają po zakończeniu projektu, pokażą swojej rodzinie, znajomym czy sąsiadom. Osoby niepełnosprawne szybko przyswoiły również inne pozytywne zachowania z realizowanych działań zaprezentowanych przez psychologa i ekonomistę.

Sami dobrze zaprezentowali się w nowym otoczeniu i zauważyli zmiany w ich odbiorze oraz jak zmieniło się postrzeganie ich niepełnosprawności i twórczości w szerszej przestrzeni publicznej. Uczestnicy projektu - 20 osób z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Ścinawa. Uczestnicy/odbiorcy pośredni - 250 osób.