Od Aptekarza do Luminarza

Młode NGO: Stowarzyszenie „Edukacja z Wyobraźnią”

Tytuł projektu: Od Aptekarza do Luminarza

Miejsce realizacji: Uraz

Projekt dotyczył przybliżenia dzieciom i młodzieży świata nauk ścisłych i przyrodniczych oraz zaszczepienia w nich chęci do dalszego zgłębiania tych dziedzin nauki, głównie poprzez organizację atrakcyjnych warsztatów pełnych ciekawych doświadczeń, w formie eksperymentów i zabawy wychodzących poza standardowe lekcje w szkole. Jest to szczególnie ważne w przypadku uczniów z terenów wiejskich, którzy o wiele rzadziej uczestniczą w tego rodzaju zajęciach niż dzieci w mieście. Projekt skierowany był do uczniów wiejskiej Szkoły Podstawowej w Urazie, w której uczy się 180 uczniów i społeczności lokalnej skupionej wokół szkoły. Myślą przewodnią projektu i zaplanowanych działań były postaci ciekawych i wielkich polskich wynalazców i naukowców, w tym postaci Marii Curie – Skłodowskiej i Ignacego Łukasiewicza. Wszystkie zaplanowane działania w projekcie były związane z promowaniem nauk ścisłych, poprzez organizację warsztatów rozwijających talenty młodych ludzi z zakresu chemii i ziołolecznictwa oraz przybliżeniu uczestnikom projektu postaci znanych naukowców i wynalazców polskich podczas warsztatów oraz organizację imprezy sportowo-integracyjnej „Bieg po światło”. Główne działania projektu to wyjazd na warsztaty do Wrocławskiego Centrum Technologicznego, warsztaty „ Leki z ziołowej apteki”, warsztaty „Koło Młodego Odkrywcy”, „Mały Alchemik”.