Nowe perspektywy: Warsztaty dla migrantów i lokalnych mieszkańców

Nazwa organizacji: Fundacja Początek
Tytuł projektu: Nowe perspektywy: Warsztaty dla migrantów i lokalnych mieszkańców.
Miejsce realizacji: Jelenia Góra

Projekt „Nowe perspektywy” miał na celu wspieranie integracji migrantów, zwłaszcza z Ukrainy, przebywających w Jeleniej Górze i okolicach. Działania przeciwdziałały barierom językowym, socjalnym i adaptacyjnym, a także pomagały w integrowaniu migrantów w lokalne społeczeństwo. Wsparcie Językowe (Lektor języka polskiego): Bezpośredni odbiorcy: 6 osób. Wsparcie Psychologiczne (Psycholog): Bezpośredni odbiorcy: 6 osób. Rozwój Umiejętności (Wokal): Bezpośredni odbiorcy: 6 osób. Integracja Społeczna (Siatkówka): Bezpośredni odbiorcy: 12 osób. Pośredni odbiorcy: to około 10 000 osób (szeroki zasięg mediów społecznościowych).